Psalm 84a Quam dilecta – Hoe lief

Blad: 99v

Lees:

Opschrift in rode letters op de vorige bladzijde: Tot het einde. Voor hen die veranderen. Voor de zonen van Chore. Een psalm over hen die hun geloof gevolgd hebben.

Bid: Vers 2-4

Kijk:

Rechts zit een vogel met een jong op een nest in een boom. Zij kijkt naar een huis, dat bewoond wordt door vogels. Achter het tweede raam van links is een vogel te zien. Een andere vogel komt er aan gevlogen. Het is een letterlijke verbeelding van metafoor die de psalmist gebruikt voor zijn verlangen naar God en zijn heiligdom tijdens zijn bedevaart naar Jeruzalem: Hoe lief is mij uw woning, Heer der hemelmachten, mijn ziel verlangt en hunkert naar uw heiligdom… Want zelfs de mussen vinden wel een schuilplaats (in het Latijn: huis), de zwaluwen (in het Latijn: de tortelduif) een nestje voor hun broed.

Bid: Vers 5-11

Kijk nog eens:

In vers 5 prijst de psalmist hen gelukkig die wonen in Gods huis. In de verbeelding van de kunstenaar zijn die bewoners opnieuw de mussen uit de metafoor van de psalmist.

Schrijf:

Raakt dit beeld van de duif en de huismussen aan een verlangen van mij? Wat is dat verlangen?