Psalm 84b vers 5-13

Blad: 100r

Bid: Vers 5-11

Kijk:

In een volledig leeg landschap staat de psalmist, weergegeven als koning David met een kroon op het hoofd, met opgeheven handen te bidden. Hij kijkt naar de hand van God die uit de hemel komt. De psalmist staat hier in het dorre dal uit vers 7, waar de pelgrimerende psalmist staat te bidden. In vers 10 bidt hij: God, mijn beschermer, zie omlaag, zie om naar uw gezalfde. Voor de kunstenaar is hier koning David aan het woord, de gezalfde van God.

Bid: Vers 12-13

Schrijf:

In psalm 84 is een pelgrim aan het woord, die op zijn tocht in een leeg landschap, in een dor dal terecht is gekomen. Vanuit die realiteit richt hij zich tot God. Roept dit beeld iets op van mijn eigen werkelijkheid?

Lees verder:

Psalm 84 speelt een grote rol bij de herdenking van de razzia van Putten op 1 oktober 1944.