Achtergrond

 

In de zomer van 2013 kreeg ik de kans om tijdens een sabbatverlof van drie maanden een studie te maken van het Stuttgarter Psalter, een vroegmiddeleeuws psalmenboek dat integraal gepubliceerd is op internet. De resulaten van mijn studieverlof wilde ik niet voor mezelf houden, maar delen met anderen. Dat was het begin van deze website. Over de achtergronden van mijn interesse in het beeld en mijn liefde voor middeleeuwse psalmillustraties in het bijzonder kunt u hier meer lezen.

 

Stuttgarter Psalter

Het Stuttgarter Psalter bevindt zich in de Wurttembergische Landesbibliothek in Stuttgart en is integraal gepubliceerd op internet, zij het zonder enige toelichting.

Voor meer informatie over dit vroegmiddeleeuwse handschrift klik hier.

De bedoeling van deze website is om een handreiking te bieden bij het meditatief lezen en bidden van de psalmen aan de hand van de psalmillustraties. Deze handreiking gebeurt in verschillende stappen. Voor een uitgebreide handleiding klik hier.

 

Psalter van Saint Albans

Dit deel van de website zal gedurende het jaar 2023 gevuld worden.