Persoonlijke achtergronden

 

 

 

Ik, Fons Litjens, ben geboren (1955) in Maastricht en studeerde theologie aan de Hogeschool voor Theologie en Pastoraat in Heerlen. De opleiding was prima, maar in een bepaald opzicht heel eenzijdig. Alles draaide om het geschreven en gesproken woord. Een gunstige uitzondering vormden de colleges van Paul Post, die ons leerde kijken naar oudchristelijke kunst.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastoor Willy Meertens (1930-2007) was mijn leermeester in het pastoraat. Deze Limburgse priester was als kunstenaar een man van het beeld (lino’s, schilderijen en houten beelden) in prediking en catechese. Bij hem leerde ik in de tachtiger jaren in Sittard de kracht van het beeld kennen.

 

 

 

 

 

Op mijn eigen wijze probeerde ik als pastoraal werker in Hoofddorp (1989-2000) het beeld voorzichtig een plaats te geven in de liturgie, die gevierd werd in een kale schoolaula, en in het catecheseprogramma van de Raad van Kerken. Als parochiecatecheet in Amsterdam-Buitenveldert (2000-2007) ging ik nadrukkelijk met de christelijke beeldtaal aan de slag. In die jaren was ik ook lid van de redactie van Eikonikon, een blad van en voor ikonen-liefhebbers.

 

 

 

 

 

 

 

Sinds 2007 ben ik als diaken en parochiepastor werkzaam in Vijfhuizen en Halfweg-Zwanenburg. In de kerken van de beide parochies is een beamer gekomen, die het mogelijk maakt om in de vieringen met beelden te werken. Voor de liturgische uitgeverij Midden Onder U (nu: In Uw Midden) verzorgde ik een tweemaandelijkse beeldrubriek en schreef ik in 2011 De passie in kleur. De kruisweg van Aad de Haas in Landgraaf. In 2013 werkte ik mee aan Wat feesten ons vertellen, een boek bij de Bijbelse prenten van Romeyn de Hooghe uit het einde van de 17e eeuw, uitgegeven door Wbooks, in samenwerking met Museum Catharijneconvent in Utrecht en de Bijbelse tuin in Hoofddorp.