Psalm 83 Deus quis similis – God, wie zal aan U gelijk zijn

Blad: 98v

Lees:

Opschrift in rode letters: Een psalmlied van Asaph. De stem van de kerk.

Bid: Vers 2-3

Deze psalm wordt in het Getijdenboek weggelaten. Waarom?

Kijk:

Rechts staat Jezus op het punt om met de boekrol het beeld uit te stappen. Hij wordt door een van zijn leerlingen op de arm getikt. Beiden hebben een aureool om het hoofd. Door een berg (waarom die berg?) worden zij gescheiden van drie soldaten, die hun zwaarden vasthouden. Ze zijn onderling met elkaar aan het smoezen en wijzen naar het tweetal aan de andere kant. Laat de kunstenaar deze psalm uit de mond van de leerling naast Jezus komen: God, houd u niet stil, zwijg niet, God, zie niet onbewogen toe,  uw vijanden roeren zich, trots heffen uw haters het hoofd.  Tegen uw volk smeden zij een complot, ze spannen tegen uw lieveling samen... In het Latijn staat er in plaats van tegen uw lieveling: tegen uw heiligen. Vandaar het aureool om het hoofd van de leerling.

Bid: Vers 4-19

Schrijf: