Psalm 11b vers 3-7

Blad: 13r

Bid: Vers 3-5

Kijk:

Was Christus op de vorige pagina nog de vertegenwoordiger van de eerzame mensen, nu is hij de Heer, die in zijn heilig paleis op de troon zit en zijn voeten heeft staan op wat de aardbol lijkt te zijn. Hij biedt zijn rechtervoet voor een kus aan aan een naakte en geboeide man, die zich ter aarde werpt. Is hij een van de slechten, die de Heer doorziet? Met zijn rechterhand wijst Christus naar een schuchtere man, die zijn beide handen laat zien. Is hij de rechtvaardige die door de Heer gekend wordt? Achter de man staat een soldaat, die op het punt staat zijn zwaard te trekken.

Bid: Vers 6-7

Schrijf: