Psalm 12 Salvum me fac Domine – Red ons Heer

Blad: 13v

Lees:

Opschrift in rood: Tot het einde. Op de achtste. Een psalm van/voor David. Christus spreekt na het lijden van de heiligen tot de Vader.

Bid: Vers 1-3

Kijk:

De psalmist wendt zich met opgeheven handen naar God die rechts buiten het beeld gedacht is. Achter zijn rug staat een drietal over hem te roddelen; zij wijzen naar hem om te laten zien dat ze het over hem hebben.

Bid: Vers 4-9

Schrijf:

Volgens de kerkvaders komen we in deze psalm twee manieren van spreken tegen: het spreken van mensen die erg met zichzelf zijn ingenomen en mensen die zich met hun spreken tot God richten, zich bewust van hun eigen ontoereikendheid. Overigens, zeggen diezelfde kerkvaders erbij, dat beide manieren van spreken in één mens kunnen voorkomen. In wie van de vier personen herken ik mij?