Psalm 60a Deus repulisti nos – Gij hebt ons neergeslagen, God

Blad: 71v

Lees:

Opschrift in rode letters op vorige bladzijde: Tot het einde. Voor hen die veranderd zullen worden. Een getuigenis over David ter lering. Toen hij Mesopotamie van Syrie in vlam zette en Syrie Sobal en Joab terugkeerde en in de zoutvallei twaalfduizend mannen versloeg. Stem van de apostelen over het lijden van Christus. De overwinningen van David worden beschreven in 2 Samuel 8 en 1 Kronieken 18.

Bid: Vers 3-6

Kijk:

Rechts staat de ongewapende psalmist met opgeheven biddende mannen, terwijl een soldaat hem bij de haren grijpt om hem met het zwaard te doden. Achter hem een gekrioel van krijgsgeweld. Op de grond een onthoofde man en een man die op het punt staat gedood te worden; beiden ook ongewapend. Zijn zij de vertegenwoordigers van het volk van de psalmist dat het zwaar te verduren heeft? De exegeet Niek Schuman noemt deze psalm een collectief klaaglied van een geschokt volk. Of is hier sprake van de overwinningen van koning David?

Bid: Vers 7-11

Schrijf:

Met wie identificeer ik mij: met de overwinnaars of de geslagenen?