Psalm 59 Eripe me de inimicis – Verlos mij, mijn God, uit de macht van mijn vijand

Blad: 70v

Lees:

Opschrift in rode letters op de vorige bladzijde: Tot het einde. Vernietig niet. Voor David. Voor een inscriptie op een zuil. Toen Saul mensen naar zijn huis stuurde om het te bewaken en hem te doden en hij ontsnapte. Het verhaal achter dit historische opschrift ie te lezen in 1 Samuel 19.

Bid: Vers 2-4

Kijk:

Naakt en met geheven handen vlucht de psalmist achterom kijkend een berg op, achterna gezeten door een gevleugelde duivel die hem probeert te grijpen. Boven op de berg ligt een gebouwencomplex. Voor hem uit loopt een gewapende soldaat. Wie is hij? Boven de duivel is een omwalde vesting te zien. Waarom is de psalmist naakt? Is het een teken van kwetsbaarheid of van onschuld?

Bid: Vers 5-18

Kijk nog eens:

De soldaat kan een verwijzing zijn naar de mannen die dorsten naar bloed uit vers 3. Of het is de soldaat die volgens het opschrift door koning Saul naar David werd gestuurd om David op te halen?

Een aantal keren spreekt de psalmist in zijn gebed uit dat God voor hem een toevlucht is: Mijn sterkte... mijn beschermer (10)... een sterke burcht, een toevlucht (17)... mijn sterkte... mijn beschermer (18). Daar zijn de vesting en het gebouw een verwijzing naar. De naaktheid van de psalmist heeft waarschijnlijk te maken met vers 4, die in het Latijn luidt: Want zie zij loeren op mijn ziel. De ziel wordt vaak voorgesteld als een naakte figuur. Voor de kerkvader Augustinus is de vijand uit het tweede vers de duivel.

Schrijf: