Psalm 58a Si vere utique – Spreekt gij werkelijk recht

Blad: 69v

Lees:

Opschrift in rode letters op de vorige bladzijde: Tot het einde. Vernietig niet. Voor David. Voor een inscriptie op een zuil. De profeet over … van de Joden.

Bid: Vers 2-5

Kijk:

Op de eerste illustratie staat de psalmist met uitgestrekte handen voor een grote gevleugelde slang, die zijn rode tong naar hem uitsteekt. Achter hem staat een boom. Het is een letterlijke verbeelding van het vijfde vers waarin de psalmist over de zondaars zegt: Venijnig zijn ze als giftige slangen, als adders wier oren gesloten zijn.

Bid: Vers 6-8

Kijk:

In het tweede beeld wordt een angstig achterom kijkende man achtervolgd door een boogschutter. Bij nader toekijken blijkt de man zijn rechterhand te missen en ook met zijn benen is iets aan de hand. Deze illustratie is alleen te begrijpen vanuit de Latijnse versie van het tweede deel van vers 8: Hij richt zijn boog totdat zij verzwakt zijn.

Schrijf: