Psalm 57a Miserere mei Deus – Wees mij genadig God

Blad: 68v

Lees:

Opschrift in rode letters: Tot het einde. vernietig niet. Voor David. Voor een inscriptie op een zuil, toen hij voor Saul in een grot vluchtte. Stem van de kerk tot Christus. Het verhaal achter dit historische opschrift wordt verteld in 1 Samuel 24.

Bid: Vers 2-5a

Kijk:

Rechts zit de psalmist heel klein en eenzaam en met een ontevreden mond op de top van een berg. Met uitgestrekte handen bidt hij tot God om genade. Achter zijn rug heeft de kunstenaar de klacht van de psalmist uitgebeeld. Op een lager gelegen helling ligt een man in een deken te slapen en aan zijn voeten een slapende leeuw. Een letterlijke uitbeelding van vers 5: Ik lig temidden van de leeuwen, die dorstig zijn naar mensenbloed. Links een gewapende soldaat te paard. Is het een letterlijke verbeelding van waar de psalmist om bidt: Dat Hij mij redding zendt vanuit de hemel en mijn vervolgers smadelijk verjaagt?

Bid: Vers 5b-7

Schrijf: