Psalm 47 Omnes gentes plaudite – Alle volkeren klapt

Blad: 59r

Lees:

Opschrift in rode letters: Tot het einde. Voor de zonen van Core. Een psalm. Christus stijgt op naar de Vader omdat hij de stem van de apostelen is.

Bid: Vers 2

Kijk:

Van rechts komt een man op een paard aangereden; hij kijkt naar de hemel en strekt zijn armen wijd uit. Is hij de psalmist? Waarom zit hij te paard? Links staat een groepje mannen, dicht op elkaar gedrongen; ook zij laten hun grote handen zien. Zij zijn de vertegenwoordigers van de volkeren, die door de psalmist worden uitgenodigd om in de handen te klappen en voor God te jubelen met blij geroep.

Bid: Vers 3-10

Kijk nog eens:

Terug naar de man te paard: Is het misschien de koning, van wie in de psalm sprake is, die zegevierend op zijn paard terugkeert en door de mensen wordt toegejuicht? Het opschrift boven de psalm verwijst naar het feest van de Hemelvaart van de Heer. In het Getijdengebed (p. 509-510) wordt psalm 47 gebeden in het avondgebed van deze dag.