Psalm 17b vers 2-15

Blad: 18r

Bid: Vers 2-10

Kijk:

De psalmist zit geknield op een verhoging en hij strekt zijn hand biddend en ontvangend uit naar de hand van God. Achter hem staan drie mannen, die met elkaar in overleg zijn. Een van hen wijst met zijn linkerhand naar hem en bedreigt hem met een speer. Zij zijn blijkbaar de zondaars en de tegenstanders uit het negende vers.

Bid: vers 11-15

Schrijf: