Psalm 2a Quare fremuerunt gentes - Waarom zijn de volken rumoerig

Blad: 2v

Lees:

Opschrift in rode inkt: Van/voor David over de samenkomst van de ongelovigen tijdens het lijden van Christus.

Bid: Vers 1-2

Kijk:

In het midden van het beeld staat een man in klassiek gewaad op blote voeten met een aureool om het hoofd, die de handpalm van zijn rechterhand laat zien. Wat is de betekenis van dit gebaar? Het is duidelijk dat hier Jezus staat. De kunstenaar heeft de gezalfde uit de psalm vereenzelvigd met Jezus, de Christus. Aan zijn rechterhand staat een groep gewapende mannen; hun speren steken dreigend in de lucht. Voor hen staat een man met een kroon op het hoofd, die zich met een spreekgebaar tot de man in het midden richt. Hij vertegenwoordigt blijkbaar de  heersers der aarde en de machthebbers uit de psalm. Rechts in het beeld zit een man die zijn hand op de schouder van de gezalfde legt. Wie is deze man en hoe is dit gebaar bedoeld? Bedreigend of bevestigend?

Bid: Vers 3-7

Kijk nog eens:

Terug naar de man die een hand op de schouder van Jezus legt; wie is hij? Het commentaar in de marge geeft aan dat de heersers der aarde verstaan moeten worden als Herodes en Pilatus. Dit is de traditionele uitleg van de psalm geworden in vervolg op de passage uit de Handelingen van de Apostelen, waar de kerkgemeenschap van Jeruzalem de tweede psalm bidt en actualiseert vanuit de ervaring met Jezus: Want inderdaad, in deze stad hebben allen samengespannen tegen Jezus, uw heilige dienaar, die door u is gezalfd: Herodes, Pontius Pilatus, alle volken en ook de stammen van Israel (4, 27).  Dit citaat staat in het Getijdenboek (p. 777) ook boven de psalm. In dat geval is het Pilatus, die Jezus aanraakt en hem uitlevert aan koning Herodes, zoals door de evangelist Lucas (23, 7) beschreven wordt.

Luister:

- Astiterunt reges (Psalm 2, vers 2 en 1), Tomas Luis de Victoria (1548-1611)

Lees verder bij Augustinus: klik hier.

Schrijf:

Jezus maakt in dit beeld met  zijn blote voeten en open hand een kwetsbare en tegelijk stevige indruk. Hij vertegenwoordigt hier al die mensen die zich verweren tegen machtsmisbruik en daar een prijs voor betalen. Aan welke mensen moet ik hierbij denken? De psalmist stelt de vraag waarom de wereld zo in elkaar zit. Welke vraag zou ik willen stellen?