Psalm 151b vers 7-10

Blad: 165r

Bid: Vers 7-10

Kijk:

De kleine David trekt met beide handen het zwaard van Goliat uit de schede; de reus is geveld door een steen tegen het hoofd. Deze illustratie past bij de laatste verzen van de psalm: Toen zag ik een Filistijn, honend vanuit de slagordes der Filistijnen… Ik toog uit, deze eldersgeborene tegemoet, en hij vervloekte mij bij zijn goden. Maar ik trok zijn zwaard, bij hem vandaan; ik onthoofdde hem en nam de smaad van Israëls zonen weg.

Schrijf: