Psalm 81 Exultate Deo – Huldigt de Heer

Blad: 97v

Lees:

Opschrift in rode letters: Tot het einde. Voor de wijnpersen. Een psalm van Asaph. De stem van de heilige Geest tot het volk over de heilige Geest.

Bid: Vers 2-6

Kijk:

Vier musici geven gehoor aan de oproep van de psalmist om de Heer te huldigen en Jakobs God toe te juichen. Links speelt een man op de citer, terwijl hij als een herder op een stok leunt. Is hij de herder en psalmist David?   Wij kwamen hem eerder tegen in psalm 43 en 71c. Daarnaast zingt een man enthousiast uit een boek een psalm, zoals er letterlijk in de Latijnse tekst staat. Op een heuvel bespeelt een man in een klassiek gewaad de harp, die op een zuiltje rust. Waarom is hij anders gekleed? Is hij misschien opnieuw de psalmist? Rechts blaast een man de hoorn.

Bid: Vers 7

Kijk:

In het tweede beeld staat links de psalmist, terwijl hij naar de hemel staart en met zijn hand het spreekgebaar maakt in de richting van de harde werkers voor hem. In de verzen 6 en 7 staat wat hij zegt: Nu hoor ik een stem, die ik nooit heb gehoord: Ik heb u de last van uw schouders genomen. Uw handen lieten de draagkorven staan... Alleen de achterste man hoort wat de psalmist zegt en keert zich om. De anderen werken stug door.

Bid: vers 8-17

Luister:

- Exultate Deo (Psalm 81, 1-4), G.P. da Palestrina (1525-1594)

Schrijf:

De psalmist in het tweede plaatje heeft een visioen en in de psalm spreekt hij uit wat hij ziet en hoort: De mens is niet bedoeld voor slavenarbeid maar is geroepen om voor God te zingen en muziek te maken. Deel ik dat visioen?