Psalm 13 Usquequo Domine – Hoe lang nog Heer

Folio 14v

Lees:

Opschrift in rode letters op de vorige bladzijde: Tot het einde. Een psalm van/voor David. Stem van Christus tot de Vader over de duivel.

Bid: Vers 1-4a

Kijk:

Met opgeheven armen en open handen staat de psalmist oog in oog met een met een speer gewapende ruiter die in volle galop op hem afkomt. De gewapende ruiter verbeeldt mijn vijand, over wie de psalmist zich bij God beklaagt in het derde vers. De psalmtekst zegt niets over wie de vijand is en dus is de ruiter het resultaat van de verbeelding van de kunstenaar. Deze heeft in zijn illustratie de focus gelegd op de vijand en de biddende man, die geconfronteerd met de vijand, zijn hoop op God stelt. Je moet de psalmtekst lezen om te weten wat er in de biddende mens om gaat.

Bid: Vers 4b-6

Schrijf: