Psalm 5a Verba mea auribus – Hoor naar mijn woorden

Blad: 5r

Lees:

Opschrift boven de psalm in rode letters: Tot het einde. Voor hen die de erfenis krijgen. Een psalm van/voor David. De stem van de kerk.

Kijk:

Eindigde de vorige psalm boven dit beeld met woorden over vrede, rust, slaap en veiligheid, hier wordt een man belaagd door een soldaat, die gewapend is met een schild en een zwaard. De man is gekleed in een klassiek gewaad en staat op blote voeten. Hij houdt zijn beide handen biddend omhoog Wie is hij? Is hij Jezus? Achter de gewapende soldaat bevinden zich twee wijzende mannen; de achterste zit en is duidelijk een koning. We zullen de eerste woorden van de psalm moeten lezen om te weten wie de belagers zijn.

Bid: Vers 2-8

Kijk nog eens:

In de ogen van de Kerkvaders is in deze psalm de stem van de kerk te horen. De man met het aureool zou dan ook een verbeelding van de kerk kunnen zijn, in de gestalte van Christus.

Schrijf: