Psalm 5b vers 2-13

Blad: 5v

Bid: Vers 2-8

Kijk naar het eerste beeld:

De Christus (of de kerk?), die op de vorige bladzijde nog belaagd werd, gaat hier blootsvoets een gebouwencomplex binnen, een verbeelding van het binnengaan van het huis van God, waarover de psalmist in vers 8 spreekt.

Bid: vers 9-10a

Kijk naar het tweede beeld

De psalmist gaat, geleid door de hand van God uit de hemel, met een opgewekt gemoed de berg op; hij wordt nu niet meer voorgesteld als de Christus. Achter zijn rug zijn twee gewapende soldaten in een gesprek verwikkeld; hun speren steken angstaanjagend in de lucht. De woorden die zij wisselen zijn volgens de psalm onoprecht.

Bid: Vers 9-13

In het Getijdenboek ontbreekt vers 11, waarschijnlijk vanwege de verwensingen die de psalmist jegens zijn tegenstanders uitspreekt.

Schrijf: