Psalm 106d vers 32-48

Blad: 122r

Bid: Vers 32-38a

Kijk:

Het religieuze wangedrag, dat de psalmist beschrijft in de verzen 34-39, wordt door de kunstenaar verbeeld. Twee mannen offeren een jongen (hun eigen zonen)  en een meisje (hun dochters) op een altaar voor twee godenbeelden op een pilaar, aangemoedigd door twee duivels met een krans in de hand.

Bid: Vers 38b-48

Schrijf: