Psalm 106a Confitemini Domino – Verheerlijkt de Heer

Blad: 120v

Lees:

Opschrift in rode letters op de vorige bladzijde: Alleluia. Stem van de kerk tot de apostelen en tot het volk.

Bid: Vers 1-6

Kijk:

Dicht op elkaar gedrongen wendt een groep mensen zich knielend en biddend tot de hemel; uit de hemel zes stralen; vaak een verbeelding van de woede van God (vgl. vers 23). Waarschijnlijk richt de groep zich tot God met de woorden van vers 6: Wij hebben gezondigd zoals onze vaderen, onrecht bedreven en kwaad gedaan.

Bid: Vers 7-19

Luister:

Schrijf:

De illustratie en vers 6 wijzen op een gevoel van collectiviteit in het kwaad. Kijk nog eens naar de dicht op elkaar gedrongen groep: Deel ik deze ervaring?