Psalm 10c vers 11-18

Blad: 12r

Bid: Vers 11-15

Kijk:

Dit beeld is een illustratie van het vertrouwen van de psalmist, dat God het verdriet en de moeite van de mensen kent en voor hen opkomt. Wij zien Jezus buiten de muren van een stad de misvormde arm van een man met beide handen vastgrijpen alsof hij een breuk moet herstellen. Die handen van de Heer worden overigens tot twee keer toe in de voorgaande psalmverzen genoemd. Het slachtoffer reageert met verbazing; zijn mond valt er van open. Twee mannen slaan het gebeuren welwillend gade. Wordt hier een concreet genezingsverhaal uit het evangelie verbeeld, maar welk is dat dan? Waarom komt hier het genezende optreden van Jezus in beeld? Je zou kunnen zeggen dat het optreden van Jezus een illustratie is van een God, die zich de pijn van mensen aantrekt. Rechts komt de hand van God uit de hemel; hij houdt een afgerolde boekrol vast, waarop echter niets te lezen is. Waar staat deze boekrol voor?

Bid: vers 16-18

Schrijf: