Psalm 96 Cantate Domino – Zingt voor de Heer

Blad: 227

Lees:

De tekst van deze psalm is bijna geheel uit het handschrift verdwenen.

Bid: Vers 1-2

Kijk:

David, de psalmist, betreedt met opgeheven handen de tempel. Hij wordt gevolgd door een drietal mannen op blote voeten en in klassieke gewaden; zij krijgen een steuntje in de rug van de hand van God. Links zitten drie mannen, van wie de oudste een boek op schoot vasthoudt. Wie zijn dit? De jongste wijst met zijn hand naar zijn gezicht; wat is de betekenis van dit gebaar? Ondanks de uitnodiging van de psalmist (Zingt voor de Heer…) lijkt niemand zijn mond open te doen en te zingen.

Bid: Vers 3-13

Kijk nog eens:

De verzen 8 en 9 situeren het gebeuren in de tempel: Brengt Hem uw offer en treedt in zijn voorhof, gaat Hem aanbidden in heilig gewaad.

Schrijf: