Psalm 52b vers 5-11

Blad: 65r

Bid: Vers 5-10

Kijk:

De psalmist zit meer dan levensgroot op een verhoging in het schip van een kerk, waarvan de gordijnen zwierig zijn opengeslagen. Aan weerskanten van een pilaar maakt hij met beide handen een spreekgebaar. Hij kijkt naar een olijfboom die aan het andere eind van de kerk staat. Ik sta in Gods huis als een groene olijfboom, dat is de vergelijking die de psalmist in het tiende vers maakt. Onder de twee bogen in het midden staan enkele woorden uit de psalm: links: groene olijfboom en rechts: in het huis van God.

Bid: Vers 11

Schrijf: