Psalm 51 Miserere mei Deus – God ontferm U over mij

Blad: 63v

Lees:

Opschrift in rode letters: Tot het einde. Een psalm van David, toen Nathan de profeet bij hem kwam, nadat hij was binnengegaan bij Batseba. Stem van berouw.

Dit historische opschrift vinden we ook in de Hebreeuwse Bijbel en is een verwijzing naar de misstap van David ten opzichte van Batseba en haar man Uria; deze wordt beschreven in 2 Samuel 11-12. De toevoeging stem van berouw heeft te maken met het feit dat deze psalm de vierde van de zeven boetepsalmen is.

Bid: Vers 3-7

Kijk:

We kijken naar de twee vrouwen. Een zit op de voorgrond met haar hoofd op haar hand, peinzend. Boven op de berg ligt een vrouw voorover op de grond in gebed, met haar handen  uit eerbied bedekt. Een derde persoon, een man op blote voeten gaat half verscholen achter een gebouw, waarvan de gordijnen zijn open geslagen? Wie zijn zij? De illustratie is ernstig beschadigd. Is dit misschien met opzet gebeurd door iemand die verontwaardigd was over wat hier te zien was: de ontvangenis van de psalmist? Boven de illustratie staat vers 7 van de psalm: Ach, met schuld belast werd ik geboren, schuldig was het dat mijn moeder mij ontving. Is het de moeder van de psalmist, die hier is afgebeeld? Of vertegenwoordigen deze twee vrouwen het berouw en de boete van de psalmist oftewel koning David?

Bid: Vers 8-21

Kijk nog eens:

Het gebouw en de man zouden verwijzing kunnen zijn naar de offercultus van de priesters in de tempel, waarover in vers 18 gesproken wordt, zij het niet in de vertaling van Bronkhorst in het Getijdengebed. De twee vrouwen zouden een verbeelding kunnen zijn van het vers dat er op volgt: Wat ik offer, God, is mijn boetvaardigheid, een vermorzeld en vernederd hart wijst Gij niet af.

Luister:

  • Miserere, Gregorio Allegri (1582-1652), The Choir of Claire College, Cambridge. Voor de Latijnse tekst met de Nederlandse vertaling klik hier.

Schrijf:

Kijk nog eens naar de houding van de twee vrouwen: Wat drukt hun houding uit? Welke woorden van de psalm passen hierbij?