Psalm 50a Deus deorum – De Heer de God der goden

Blad: 62r

Lees:

Opschrift in rode letters: Een psalm van Asaph.

Bid: Vers 1-7

Kijk:

Een jonge Christus zit op een heuveltje en richt zich sprekend tot een oude grijze man, die in zijn handen twee stenen tafelen draagt, waarop geschreven staat: tabulas Moysi – tafelen van Mozes. Achter Mozes staat een zestal mensen, dicht op elkaar. Het is waarschijnlijk een illustratie van het zevende vers: Hoor nu mijn volk, wat Ik u zeggen ga, hoor Israël, waarvan Ik u beschuldig, want Ik ben God, uw God. De kerkvaders hebben dit vers verbonden met het geven van de wet op de Sinaï aan Mozes. Voor de kunstenaar is Christus de gever van de wet geworden.

Bid: Vers 8-10

Luister:

Psalm 50, Anglicaans, King's College Choir, Cambridge. Voor de Engelse tekst klik hier.

Schrijf:

Kijk naar de handgebaren die in het beeld gemaakt worden: Wat drukken zij uit? Wat is de relatie van de handgebaren met de tekst van de psalm?