Psalm 45a Eructavit cor meum – Een dichterwoord stijgt uit mijn hart omhoog

Blad: 57r

Lees:

Opschrift in rode letters: Tot het einde. Voor hen die veranderd zullen worden. Voor de zonen van Core. Om te verstaan. Een lied voor de uitverkorene, dat gelezen moet worden om Mattheüs te verstaan.

Bid: Vers 2-4a

Kijk:

Drie illustraties heeft de kunstenaar gemaakt bij dit bruiloftsgedicht voor de koning. Op de eerste staat rechts de psalmist het loflied te zingen op de koning die toehoort. Met zijn linkerhand houdt deze zijn zwaard vast en in zijn rechterhand houdt hij een kruisstaf. Over dat zwaard zingt de psalmist in het vierde vers: Omgord u met uw zwaard, vermaarde held…

Bid: Vers 4b-10

Kijk nog eens:

Ook over de staf zingt de psalmist, in het zevende vers: uw koningsscepter is gerechtigheid. Voor de kerkvaders zingt de psalmist dit lied voor de Messias, voor de Christus. Met het zwaard is volgens hen de sterfelijkheid bedoeld. De kerkvaders volgen daarmee hetzelfde spoor als de Brief van Paulus aan de Hebreeën (1, 8-9), die vers 7 en 8 van de psalm citeert en daarbij zegt, dat God aldus spreekt over de Zoon.