Psalm 18b vers 3b-26

Blad: 19v

Bid: Vers 3b-13

Kijk:

In de voorgaande zes verzen beschrijft de psalmist de overdonderende verschijning van God in een stortvloed van beelden. De kunstenaar echter laat in een schild de Eeuwige in alle rust verschijnen in de gestalte van een bebaarde Christus, die daar zit als een leraar met het boek op schoot. Het medaillon wordt gedragen door twee gevleugelde engelen en daaronder twee serafs. Eenzelfde beeld van Christus zullen we tegenkomen bij psalm 80a.

Bid: Vers 14-26