Psalm 16a Conserva me Domine – Behoed mij God

Blad: 16v

Lees:

Opschrift in rode letters op de vorige bladzijde: De stem van David zelf.

Bid: vers 1-3

Kijk:

Na de lezing van de eerste drie verzen van de psalm is deze illustratie een zoekplaatje, waarvan op het eerste gezicht niet duidelijk is wat het voorstelt. Christus grijpt met beide handen een naakte vrouw vast, die naar hem opspringt; haar geslachtsdelen zijn niet meer zichtbaar, omdat de tekening op die plaats is weggeschrapt. Onder haar een hulpmiddel, waarmee een lamme zich kan voortbewegen. Boven hen komt de hand van God zegenend uit de hemel. Een man met blote billen is voor Christus op de grond gevallen en omklemt zijn rechtervoet. Achter deze ligt een volledig geklede vrouw die naar de linker voet van de man of naar Christus wijst. Overigens is dit de eerste illustratie waarin een vrouw voorkomt. Dit alles speelt zich af buiten de muren van een stad. In de poort zit met gekruiste benen een duivelse figuur met een slang onder de arm.

Bid: Vers 4-7

Kijk nog eens:

Ook na het lezen van de volgende verzen blijft de illustratie mysterieus en ongrijpbaar. Volgens de geleerden sluit het beeld aan bij de Latijnse versie van vers 4: Vermenigvuldigd zijn hun zwakheden. De kunstenaar heeft hierbij een passage uit het evangelie van Nicodemus (hoofdstuk 20) uitgebeeld. Na de nederdaling van Jezus in de onderwereld zegt Satan tegen de Onderwereld dat Jezus, de zoon van God, zijn grote vijand is, aangezien hij blinden, lammen, doofstommen, melaatsen en bezetenen genezen heeft met een woord. Die genezingen zijn hier afgebeeld. Links zit Satan.

Luister:

- Behüte mich, Gott (Psalm 16, 1 en 11; Liedboek 16b), Taizé.

Schrijf: