Psalm 3b vers 2-9

Blad: 4r

Bid: Vers 2-8

Kijk:

De illustratie, die een verbeelding is van de verzen 6 en 7, bestaat uit een nacht- en een dagdeel. Links ligt de psalmist in alle rust in zijn bed te slapen, ondanks de tien mannen die naast zijn bed staan te praten. Praten zij over hem? Opvallend is dat de slapende man een aureool om het hoofd heeft. Waarom zou dat zijn? Slaapt hij misschien de slaap der rechtvaardigen? Of is hij Christus? Rechts is de psalmist weer wakker, terwijl de zon schijnt. Hij ligt voorover in gebed, terwijl de hand van God vanuit de hemel hem zegent of zijn gebed beantwoordt. Deze houding van overgave drukt de rust uit, waarover de psalmist spreekt.

Bid: Vers 9

Kijk nog eens:

De in gebed voorover liggende psalmist kan ook heel goed een illustratie zijn van het gebed dat klinkt in het laatste vers van de psalm: zegen dan, Heer, uw volk. Voor Augustinus is de betekenis van uw volk: ieder van ons. En de hand van de Heer komt zegenend uit de hemel.

Lees verder bij Augustinus: klik hier.

Schrijf:

De psalmist ademt een diepe rust uit. Hij slaapt de slaap der rechtvaardigen ondanks de velen die tegen hem zijn. In dit plaatje lijkt het alsof zij hem in zijn dromen lastigvallen. Word ik in mijn slaap lastiggevallen en door wie dan of waardoor? Ken ik uit eigen ervaring de overgave, die de psalmist in het beeld laat zien? Ervaar ik die zegenende hand?