Psalm 13 (12) Usque quo - hoe lang nog

De tekst van de psalm

Voor de Latijnse tekst en de werkvertaling klik hier.

De psalm begint met een klacht (verzen 2-3), gaat over in een bede (verzen 4-5) en eindigt in een uiting van vertrouwen (vers 6).

De tekst in het Psalter

Het lijkt erop dat eerst de tekening van de initiaal is aangebracht en daarna de tekst om de tekening heen is gedrapeerd. Dat wordt vooral duidelijk in het vers onder de initiaal. Het eerste woord van de psalm is in rode kapitalen geschreven: USQUEQUO: Hoe lang nog.

Het beeld in het Psalter

De initiaal van de psalm is een U. De stam van de letter eindigt boven en beneden in vlechtwerk en de boog loopt uit in een tak met weelderige bladeren, die uit de bek van een dier komt. In de binnenruimte nadert de psalmist Christus , die met blote voeten op een zetel zit. De psalmist zoekt oogcontact en stekt zijn rechterhand open naar Christus uit en raakt zijn aureool aan. Met zijn linkerhand wijst hij naar de boekrol, die Christus op zijn schoot vasthoudt en waarin het woord usquequo staat, dat driemaal in de psalm voorkomt.

De beweging die de psalmist maakt in de richting van Christus past bij de dynamiek van de psalm, die een gebed tot God is. Hun onderlinge fysieke nabijheid contrasteert met het gebed van de psalmist. Is het een verbeelding van de verhoopte uitkomst van het gebed of van het vertrouwen dat spreekt uit de laatste verzen van de psalm? Merkwaardig is dat het Christus is, die het woord usquequo (hoelang nog) toont aan de lezer die door de wijsvinger van de psalmist op dit woord geattendeerd wordt.