Psalm 93 Dominus regnavit – De Heer is koning

Blad: 109r

Lees:

Opschrift in rode letters: Een loflied van David op de dag voor de sabbat, wanneer de aarde wordt bewoond. Stem van de kerk over de heerschappij van ChristusHet opschrift verwijst naar de zesde scheppingsdag, waarop God de dieren en de mens  schiep (Genesis 1, 24-31).

Bid: Vers 1

Kijk:

Christus loopt met het evangelieboek in de hand over de wolken (?) in de richting van een lege troon. Hij wordt begeleid door een engel met een staf in de hand.

Bid: Vers 2-5

Kijk nog eens:

In vers 2 staat in de Latijnse versie letterlijk: Gereed staat uw zetel van oudsher; van eeuwigheid zijt Gij. Dat is precies wat we hier zien: de troon die gereed staat voor de Heer, als symbool van zijn heerschappij. Voor de kunstenaar heeft de Heer de gestalte van Christus. De troon als symbool van heerschappij speelt een belangrijke rol in het nieuwtestamentische boek Apokalyps, o.a. in het 19e hoofdstuk, waaruit in het Getijdenboek (p. 999) enkele verzen als opschrift boven de psalm zijn gezet.

Schrijf:

Kijk nog eens naar de lege zetel: wat roept deze lege zetel bij mij op?