Psalm 89c vers 22-37a

Blad: 104v

Bid: Vers 22-24

Kijk:

Rechts zit de psalmist als koning David met een merkwaardige scepter in de hand op de helling van een heuvel en hij wijst naar een man op een wit paard, die met een lange zweep twee mensen links het beeld uit jaagt. Vers 24 luidt in het Latijn letterlijk: Ik [God] zal voor zijn aangezicht zijn vijanden neerslaan en hen die hem haten op de vlucht doen slaan. Dat is wat we hier zien gebeuren.

Bid: Vers 25-37a

Schrijf: