Psalm 89a Misericordias Domini – Uw gunsten, Heer

Blad: 103v

Lees:

Opschrift in rode letters op de vorige bladzijde: Een compositie van Aethan de Israëliet en van een ander, van Aethon. De stem van Christus tot de Vader over de Joden.

Bid: Vers 2-8

Kijk:

 Een jonge, enigszins vrouwelijk aandoende Christus zit met het evangelieboek op de troon en maakt met zijn rechterhand het spreekgebaar. Naast hem staan drie mannen met een aureool om het hoofd; zij laten hem een open hand zien. Aan zijn rechterhand staat Petrus; in zijn linkerhand draagt hij een grote sleutel en een herdersstaf met een kruis erop. Aan zijn linkerhand staat een jonge heilige met een boekrol in de hand; het zou Johannes de evangelist kunnen zijn. Naast hem de apostel Paulus met het evangelieboek. Wat is het verband met de tekst van de psalm? Vers 8, dat boven het plaatje staat, luidt in het Latijn: God, die verheerlijkt wordt in de raad van de heiligen, is geducht bij allen die rondom hen staan. God heeft in dit beeld de gestalte aangenomen van Christus en de heiligen die van zijn apostelen. De kerkvaders hebben deze psalm een messiaanse betekenis gegeven en hebben als het ware Christus op de troon van David (vers 5) gezet. Deze Messiaanse  uitleg wordt in het Getijdenboek (p. 1040) geïllustreerd met een citaat uit de Handelingen van de Apostelen (13, 22-23): Uit Davids nakomelingschap heeft God volgens belofte voor Israël een Verlosser doen voortkomen.

Bid: Vers 9-21

Schrijf: