Psalm 86 Inclina Domine – Neig Heer

Blad: 101r

Lees:

Opschrift in rode letters: Gebed van David zelf. De stem van Christus tot de Vader.

Bid: Vers 1-5

Kijk:

Op zijn knieën heeft de psalmist zijn ogen opgeslagen en zijn handen opgeheven naar de hemel. Psalm 86 is immers één vurig gebed: Aanhoor mijn gebed, Heer, en wil mij verhoren, ik ben ongelukkig en arm (vers 1). De psalmist kijkt naar de hand van God die open naar hem is toegekeerd; een teken van verhoring? Vanuit de hemel lijkt een tapijtje uitgerold te zijn dat tot aan de aarde reikt. Wat zou het betekenen?

Bid: Vers 6-17

Kijk nog eens:

Nog even terug naar het ‘tapijtje’ uit het plaatje: Is het een symbool van de weg uit vers 11: Leer mij dus uw weg, om die trouw te volgen?

Schrijf:

Kijk nog eens naar de handen en met name naar de open hand van God: wat roept die bij mij op?