Psalm 42b vers 4-12

Blad: 54r

Bid: Vers 4-7

Kijk:

De psalmist (profeet, staat er naast zijn hoofd),  met aureool en grijze haren en baard, heft zijn ogen en rechterhand biddend op naar de hemel en met zijn linkerhand wijst hij naar de bergen. Het is een illustratie van vers 7: In mijn neerslachtigheid denk ik aan U in het Jordaanland, op de heuvels bij de Hermon. Op de middelste van de drie bergen staat terra – land, op de  rechtse berg Ior en op de linkse Dan. In het midden staat een naakte vrouw met een doek boven haar hoofd; zij is blijkbaar de personificatie van terra – land, zoals boven haar hoofd staat aangegeven. Rechts zit een naakte man met een hoorn van overvloed op de bron van de rivier de Ior. Links zit een vrouw met een palmtak op de bron van de rivier de Dan. Samen zullen zij volgens de legende de rivier de Iordan – Jordaan vormen.

Bid: Vers 8-12

Kijk nog eens:

De psalmist vraagt zich af waarom God hem vergeten heeft. De hand van God is dan ook niet te zien; de psalmist zit eenzaam op een berg. In vers 10 spreekt hij God aan met rots; wijst hij met zijn linkerhand misschien naar die rots?  De psalmist, weergegeven als profeet met aureool, kwamen we eerder tegen in psalm 37c.

Schrijf:

De hand van God is afwezig in dit beeld, maar prominent in beeld is Moeder Aarde. Kijk naar haar: Is zij voor mij een verwijzing naar het godsvertrouwen waartoe de psalmist zijn eigen ziel oproept?