Psalm 41b vers 5-14

Blad: 53r

Bid: Vers 5-10

Kijk:

Jezus, die op een troon zit, stopt Judas een stuk brood in de mond, nadat hij het in de wijn heeft gedoopt. Judas neemt een merkwaardige houding aan, want zijn voeten zijn al ingesteld op weglopen. Een klein zwart vogeltje komt op datzelfde moment aangevlogen en pikt in het brood. Achter Jezus staat Petrus, die met zijn rechterhand het spreekgebaar maakt. In de marge, rechts van het beeld staat een regel uit het evangelie volgens Johannes (13, 27): Toen hij zijn mond vol had, voer de satan in hem. Dit wordt letterlijk uitgebeeld door het zwarte vogeltje. Waarom wordt het laatste avondmaal van Jezus met deze psalm verbonden? Het is Jezus zelf die in het Johannes-evangelie (13, 18) het tiende vers uit de psalm citeert, wanneer hij na de voetwassing het naderende verraad aankondigt; daarmee identificeert hij zich met de ik-persoon van de psalm. Deze interpretatie van de psalm wordt in het opschrift boven de psalm al aangekondigd.

Bid: Vers 11-14

Schrijf:

Kijk nog eens naar het beeld: Jezus deelt zijn brood met zijn verrader. Achter hem staat Petrus toe te kijken: Wat denk hij en wat zal hij hiervaan gaan zeggen?