Psalm 9a Confitebor tibi Domine – Heer ik wil U loven

Blad: 9v

Lees:

Opschrift in rode letters: Tot het einde. Voor de verborgen dingen van de zoon. David, de profeet, spreekt lof uit over Christus en over de Joden tot Christus.

Bid: Vers 2-5

Kijk:

Bij de psalmen 9 en 10, die in de Latijnse versie en dus ook in het Stuttgarter Psalter één geheel vormen (psalm 9), heeft de kunstenaar maar liefst zes illustraties gemaakt. In de eerste vijf verzen van de psalm heeft de psalmist God geprezen, omdat Hij als rechtvaardige rechter in zijn voordeel heeft rechtgesproken. Daarna verschijnt als eerste dit beeld van Christus, die gezeten op de wereldbol, bij het laatste oordeel rechtspreekt. In zijn rechterhand houdt hij voorzichtig een weegschaal, waarnaar hij met zijn andere hand wijst. Zijn ogen heeft hij gericht op een groep mensen, die zorgelijk kijkend hun oordeel afwachten. Christus wordt geassisteerd door een engel met een boekrol, waarin het woord aequitas staat. Het betekent billijkheid en werd in het Romeinse recht als onmisbaar beschouwd naast het streng toepassen van het recht. Aequitas was ook de naam van een Romeinse godin, die werd afgebeeld met een weegschaal. Aan de linkerhand van Christus staat Petrus, die herkenbaar is aan zijn typische haardos. Naast hem een andere man, die naar iets of iemand buiten het beeld kijkt; gezien zijn kleding en blote voeten moet hij ook een van de apostelen zijn. Maar wie hij is?

Bid: Vers 6-14a

Kijk nog eens:

De illustratie blijkt vooral de verzen 8 en 9 te verbeelden, die spreken over het rechtvaardige oordeel over de wereld en de volkeren. Het woord aequitas blijkt letterlijk ontleend te zijn aan vers 9 in de Latijnse versie.

Schrijf: