Psalm 150 Laudate Dominum – looft de Heer

Blad: 163v

Lees:

Opschrift in rode letters: Alleluia. Alleluia.

Bid: Vers 1-2

Kijk:

De kunstenaar heeft zijn best gedaan om zoveel mogelijk elementen uit de tekst van de psalm uit te beelden. In het midden van het beeld staat koning David op zijn citer te spelen, aan de voet van een berg, waarop een huis staat: Looft de Heer in zijn paleis, looft Hem in zijn hoge hemel.

Bid: Vers 3-6

Kijk nog eens:

Een aantal instrumenten uit de psalm komt in het beeld terug: de menselijke stem, de bazuin, de citer en de bekkens. De man linksboven zingt uit een boek waarin geschreven staat: Ik zal mijn Heer loven in mijn leven (psalm 145, 2). Linksonder staat een dansende man. De kunstenaar heeft er een orgel aan toegevoegd, waarvan de balg door een drietal mensen bediend wordt. In de Latijnse versie van de psalm wordt over een orgel gesproken in plaats van een fluit. Wie is dat kleine naakte figuurtje en wat heeft hij in zijn hand? Is het een naakte danser? Is het een verbeelding van David die naakt voor de ark van de Heer danst (2 Samuel 6)? Door deze toevoeging verbindt de kunstenaar psalm 150 met het historische leven van David.

Luister:

- Laudate Dominum, Claudio Monteverdi (1567-1643)

Schrijf:

Ik zal mijn Heer loven in mijn leven; deze woorden staan in het boek van een zanger in het beeld. Kijk nog eens naar het beeld: bij welke manier van lofprijzing voel ik mij het meeste thuis?