Psalm 119a Alef Beati immaculati – Gelukkig degenen wier levensweg rein is

Blad: 133r

Lees:

Onder aan de vorige bladzijde in rode letters: De stem van Christus tot de Vader over de Joden en over zijn lijden en over zijn komst en over zijn rijk en oordeel.

Bid: Vers 1-2

Kijk:

Psalm 119 bestaat uit 22 strofen en bij elke strofe heeft de kunstenaar een afbeelding gemaakt. Op de eerste slaan drie oudere mannen met grijze haren en baarden en met schoenen aan hun voeten hun ogen op naar de hemel, waaruit de hand van God komt met een uitgerolde lege boekrol. In hun linkerhand houden zij een boek. De man voorop laat het geopend zien. Wat staat er in te lezen? Het zijn de Latijnse beginwoorden van de psalm: Beati immaculati – Gelukkig de reinen. Met hun rechterhand maken zij alle drie een ander gebaar. Wat drukt dat gebaar uit? De man voorop maakt een biddend gebaar. De man in het midden maakt het spreekgebaar. De man achteraan toont een open hand; een gebaar van ontvankelijkheid? Wie zijn zij? Het zijn ongetwijfeld de mensen die in de eerste twee verzen gelukkig geprezen worden. Opvallend is de plaats die het boek en de boekrol innemen in de afbeelding; zij vertegenwoordigen de wet van de Heer.

Bid: Vers 3-8

Schrijf:

De kunstenaar heeft drie mannen uitgebeeld, die gezien hun handgebaren verschillend reageren op de weg die God hun wijst. Welke reactie drukt elk handgebaar uit? Wat roept het gebaar bij mij op?

Luisteren:

Psalm 119. Tekst: Huub Oosterhuis. Muziek: Antoine Oomen. Nummer 1: Gelukkig allen die uw wegen gaan (CD).

Verder lezen:

Kees Waayman, Hoe streelt jouw zegging mijn gehemelte. De spiritualiteit van psalm 119, 2012, p. 170-173.