Psalm 118a Confitemini Domino – Brengt dank aan de Heer

Blad: 131v

Lees:

Opschrift in rode letters op de vorige bladzijde: Opdat aan de mensen de weg getoond wordt - die Christus is – waarlangs zij de deur binnengaan, die na binnengaan niet gesloten kan worden.

Bid: Vers 1-13

Kijk:

Terwijl hij belaagd wordt door bijen en dreigt te vallen, wordt de psalmist door de hand van God vastgegrepen; deze helpt hem een steile berg op. In de linker helft van het beeld staan doornstruiken; de psalmist raakt één van deze struiken met zijn hand aan. Het is een illustratie bij de metafoor van omsingeling die de psalmist in de verzen 10-12 gebruikt: Ik werd omsingeld door vreemde volken… Zij sloten mij in van alle kanten… Als bijen zwermden zij om mij heen, zij vlamden op als vuur in de doornen… maar Hij heeft mij ondersteund. Deze goddelijke ondersteuning wordt door de hand van God verbeeld.

Bid: Vers 14-20

Kijk nog eens:

De hand van de Heer uit het beeld wordt tot drie keer genoemd in vers 16: De Heer greep in met krachtige hand, de hand van de Heer heeft mij opgericht, de hand van de Heer was machtig.

Luister:

Confitemini Domino, Taizé, opgenomen bij de uitvaart van broeder Roger op 23 augustus 2005.

Schrijf:

Kijk nog eens naar de hand van God die de hand van de psalmist vastgrijpt: Kom ik de hand van God in mijn of het leven van anderen tegen en hoe?