Psalm 117 Laudate Dominum – Looft nu de Heer

Blad: 131r

Lees:

Opschrift in rode letters: Alleluia. Stem van de apostelen tot de volkeren.

Bid: Vers 1

Kijk:

De psalmist, in de gestalte van de gekroonde koning David, heft zijn handen biddend op naar het hemelgewelf, waar rode stralen uit te voorschijn komen. Achter de psalmist verdringt zich een groep mannen, onder wie in ieder geval één gekroonde; vertegenwoordigers van alle naties der aarde en alle volken rondom.

Bid: Vers 2

Schrijf: