Psalm 116a Dilexi quoniam – De Heer heb ik lief want

Blad: 130r

Bid: Vers 1-2

Kijk:

Met weid uitgespreide armen staat de psalmist stevig op de aarde en kijkt hij naar de hemel, waar het gelaat van een jonge Christus, gehuld in een aureool, verschijnt. De kunstenaar wil blijkbaar benadrukken dat de Heer luistert en vooral aandacht schenkt aan de psalmist die tot Hem roept. Links krinkelt een slang om de stam van een boom. Wat is het verband met de tekst van de psalm?

Bid: Vers 3-9

Kijk nog eens:

De slang komt natuurlijk uit het verhaal van de zondeval (Genesis 3) en is een symbool van de dood; het woord dood komt drie keer in de voorgaande verzen voor.

Schrijf:

Kijk nog eens naar het beeld van de luisterende Christus: Ken ik die ervaring?