Psalm 114 In exitu Israel – Toen Israël vertrok

Blad: 129v

Lees:

Opschrift in rode letters: Alleluia. vanaf hier alleluia. Behoort tot het einde van 112 [113]. Alleluia. Het is de stem van Christus.

Bid: Vers 1-2

Kijk:

Het volk Israël, voorgesteld als een grote groep vrouwen en mannen, verlaat onder leiding van Mozes een stad, die de verbeelding zal zijn van Egypte. Wat draagt Mozes in zijn hand? Zij kijken met verbazing naar een berg, waaruit een beek stroomt. Vanwaar hun verbazing?

Bid: Vers 3-8

De verzen 3-8 en psalm 115 ontbreken in het Stuttgarter Psalter.

Kijk nog eens:

Het volk Israël blijkt met verbazing te kijken naar de Jordaan, die steigerend wijkt, naar de bergen die springen als rammen en de heuvels die dansen als lammeren. Of kijken zij naar een verbeelding van de verzen 7 en 8: De aarde beeft voor het aanschijn des Heren, zij siddert voor Jakobs God, Die rotsige grond tot een waterpoel maakt en harde steen tot een bron?

Schrijf: