Psalm 113 Laudate pueri – Looft nu dienaars

Blad: 129r

Lees:

Opschrift in rode letters: Alleluia. Hoort bij 111 [112]. … stem van de apostelen. Zij berispen met de joden.

Bid: Vers 1-3

Kijk:

Een grote groep mannen met stokken in de hand heeft de ogen opgeheven naar de hemel. Een man in klassiek gewaad gaat hen met bedekte handen voor in het gebed. Zij staan voor een altaar waarop een lam op zijn rug ligt. De hand van God raakt het bijna vanuit de hemel aan. In de psalm wordt niet over een offer gesproken. Het is de kunstenaar die het verband legt tussen het prijzen van de naam van de Heer en het brengen van een offer. De stokken lijken een verwijzing te zijn naar het eten van het paaslam in het boek Exodus (12, 11): En dit is de wijze waarop u het lam moet eten: uw lendenen omgord, sandalen aan uw voeten, en uw staf in de hand. Haastig moet u het eten, want het is Pasen voor de HEER.

Bid: Vers 4-9

Schrijf: