Psalm 112 Beatus vir – Gelukkig de mens

Blad: 129r

Lees:

Opschrift in rode letters op de vorige bladzijde: Alleluia. Van de terugkeer van Haggai en Zacharia. Stem van de kerk met lof. Alleluia.

Bid: Vers 1-7a

Kijk:

Links staat de psalmist, die naar de hemel kijkt. Hij wijst naar een oude grijze man die op een zetel zit met een boek op zijn knie; deze maakt het spreekgebaar. Rechts staat een gewapende soldaat die toekijkt. Wat is het verband met de tekst van de psalm? Is de man op de troon degene die door de psalmist gelukkig geprezen wordt? De kunstenaar verbeeldt hem als een rechter die rechtspreekt. Waarschijnlijk is er een verband met vers 5 in de Latijnse versie, waar sprake is van een oordeel.

Bid: Vers 7b-10

Kijk nog eens:

In de verzen 7 en 8 worden enkele bijvoeglijke naamwoorden gebruikt die passen bij de man op de zetel: niet bang, ongeschokt, standvastig en zonder vrees.

Schrijf: