Psalm 109a Deus laudem – O God van mijn loflied

Blad: 126r

Lees:

Opschrift in rode letters op de vorige bladzijde: Tot het einde. Een psalm van David. De stem van Christus over de Joden en over het verraad van Judas.

Bid: Vers 1-6

In het Getijdenboek ontbreekt deze psalm volledig. Waarom?

Kijk:

Een man, op blote voeten en klassiek gekleed, wordt van twee kanten belaagd. Aan zijn rechterhand staat een zwarte duivel, die zijn wijsvinger op zijn hoofd zet. Aan zijn linkerhand een volledig zwarte man die hetzelfde doet en ook een stok tegen zijn oor zet. Wie is de man in het midden? De illustratie sluit aan bij vers 6, in de vertaling van de Naardense Bijbel: ‘Zet tegen hem een booswicht in, laat een satan met een aanklacht staan aan zijn rechterhand.’ â€‹ Wie is die hem? Is het Christus? Dat zou overeen komen met het opschrift boven de psalm.

Bid: Vers 7-20

Schrijf:

Lees nog eens de eerste verzen van de psalm en kijk nog eens naar de illustratie: wie is volgens mij die hem?