Psalm 107a Confitemini Domino – Brengt dank aan de Heer

Blad: 123r

Lees:

Opschrift in rode letters op de vorige bladzijde: Tot hier het vierde boek. Alleluia. Stem van Christus over de Joden, die in voorspoed God verlaten hebben en tot Hem hebben geroepen.

Bid: Vers 1-7

Kijk:

Twee bebaarde mannen staan voor en wijzen naar een stad die voor hen ligt. De afbeelding sluit aan bij vers 7: Hij leidde hen langs een veilige weg, zodat ze een woonplaats vonden. In het Latijn staat er letterlijk: een stad om in te wonen. Die stad is hier uitgebeeld.

Bid: Vers 8-30

Schrijf:

In psalm 107 roept de psalmist op om de Heer dank te brengen. Op de eerste plaats voor een stad om in te wonen. Kan ik dit nazeggen?