Psalm 104a Benedic anima mea – Verheerlijk, mijn ziel

Blad: 116v

Lees:

Opschrift in rode letters op de vorige bladzijde: Van David zelf. Stem van de Kerk die God en zijn werken looft.

Bid: Vers 1-2

Kijk:

Met de rug naar ons toe staat Christus met uitgestrekte armen, tussen twee bergen in, in de wolken. Boven het plaatje staat het tweede deel van vers 2: De hemel hebt Gij als een tentdoek gespannen. In het latijn staat er: Die de hemel als een vel uitspreidt. Links van het beeld in de marge staat in kleine letters: Waar hij de hemel uitspreidt als een vel, Christus onze Heer. Dat is precies wat de kunstenaar heeft uitgebeeld.

Bid: Vers 3-11

Kijk en Luister:

- Psalm 104. Joods. Yamma Ensemble.

- Psalm 104: Alps time lapse. Een meditatie bij psalm 104 met beelden en muziek.

Schrijf:

De psalmist kijkt naar de hemel en beleeft die als een tent of als de mantel van God. Zie ik de hand van God in alles wat ik boven, onder en naast mij zie?