Psalm 103 Benedic anima mea – Verheerlijk, mijn ziel

Blad: 115v

Lees:

Opschrift in rode letters: Van David zelf. De stem van de kerk tot haar volk.

Bid: Vers 1-5

Kijk:

Links staat een dynamische psalmist, die zijn beide handen uitstrekt naar een jonge vrouw, die haar handen verborgen houdt in haar mantel. Wie is zij? Is zij zijn eigen ziel, tot wie hij zich richt in de tekst van de psalm?  Rechts staat boven op een rots een roofvogel, die op het punt staat zijn vleugels uit te slaan. Is het de arend uit vers 5: Die (de Heer) heel uw leven met voorspoed vult, die u verjongt als de arend?

Bid: Vers 6-22

Schrijf:

In het Latijn luidt het begin van vers 5: Die uw verlangen met goede dingen vervult… Kijk nog eens naar de arend: welk verlangen in mij wordt door deze arend wakker geroepen?

Luister: