Psalm 102 Domine exaudi – Heer verhoor

Blad: 114r

Lees:

Opschrift in rode letters: Gebed van een arme, wanneer hij angstig is en voor Gods aanschijn zijn gebed uitstort. Stem van Christus en van de kerk.

Bid: Vers 2-7

Kijk:

Kijk om te beginnen naar de prachtige initiaal, de beginletter D van Domine: een vogelbek met een lange uitgestoken tong. Deze vogel zet misschien de toon voor de interpretatie van deze psalm.

In de illustratie loopt de psalmist met opgeslagen ogen en uitgestrekte handen, biddend, een berg op. Achter hem ligt een gecompliceerd bouwwerk, een stad; de poort is half gesloten of half open. Welke stad is dit? In het beeld zitten twee vogels, die in dezelfde richting als de psalmist kijken. Eén vogel zit boven de poort en de ander voor de psalmist op de helling van de berg. In vers 7 vergelijkt de psalmist zich met twee soorten vogels, die in de verschillende vertalingen steeds een andere benaming krijgen. In het Latijn staat er letterlijk: Ik gelijk op de pelikaan van de woestijn, ik ben een nachtuil in huis.

Bid: Vers 8-29

Kijk nog eens:

Vers 8 luidt in het Latijn: Ik ben wakker en ik ben als een mus, eenzaam op het dak. Uit de lange psalm 102, de vijfde boetepsalm, heeft de kunstenaar voor de eenzame vogels gekozen om uit te beelden. Ze staan voor de kenmerken van de biddende mens: eenzaam tegenover God, buiten de stad van de mensen en wakker in de nacht. Het zijn de positieve idealen van een monnik, zoals ze door de kerkvaders beschreven worden. Vanaf vers 14 krijgt de stad uit het beeld een naam: Sion.

Kijk en luister:

- To this my prayer o listen Lord (psalm 102, 1-12), Jason Coghill.

Schrijf:

De beide vogels stralen eenzaamheid uit. Roept het woord eenzaamheid in deze samenhang positieve of negatieve associaties op? Hoe kijk ik naar de beide vogels?